wtorek, 17 kwietnia 2018

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych - na dzień 1 stycznia 2018 r.

16 kwietnia 2018 r. na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja  Grzegorza Cessaka Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o następującej treści:Informacja Prezesa Urzędu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane
zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2018 r.
Treść obwieszczenia wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2018 r. pod poz. 23  i jest dostępna pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2018/23/journal/4509
Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 374 produkty.
Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 2 523 produktów.
Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 311 produktów.
Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 495 produktów.
Załącznik Nr 5 i 6  obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 376 produktów.
Wykaz do pobrania w formacie pdf poniżej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz