czwartek, 15 lutego 2018

Zmiana limitu zaopatrzenia z 60 do 90 szt. na miesiąc

3 marca 2018 r. wejdzie w życie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia polegają na zwiększeniu limitu m.in. na wyroby absorbcyjne. Limit został zwiększony z 60 do 90 na miesiąc.
Rozporządzenie nie zmienia limitu finansowania wyrobów medycznych. Będzie obowiązywał jak obecnie - 90zł dla kodu P.101 i 77 zł dla kodu P.100.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz