piątek, 19 stycznia 2018

Nowa lista deficytów - styczeń 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 Lista zawiera...
183 pozycje. 

Z nowej listy zniknęły:
 • Benlysta, 
 • Catalin, 
 • Gentamycyna krople do oczu, 
 • Hycamtin, 
 • Imigran (do wstrzykiwań), 
 • Oxaliplatin Kabi, 
 • Oxaliplatinum Accord,  

Dopisane zostały:
 • Effentora (fentanyl), 
 • insulina Levemir, 
 • insulina Liprolog, 
 • Rytmonorm 150, 
 • Vessel due F,


Poprzednie listy dostępne są w następujących postach:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz