piątek, 17 lutego 2017

Aktualizacja danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece

W terminie do dnia 28 lutego 2017 r. apteki zobowiązane są zweryfikować dane osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym - w formie elektronicznej (na Portalu Personelu lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI) według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r.


Taki komunikat wystosował Narodowy Fundusz Zdrowia do ➠➠➠
aptek. Weryfikacja ewidencji osób zatrudnionych w aptekach powinna być przeprowadzana na bieżąco przy każdorazowej zmianie personelu (w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.) Wynika to z zapisami rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept (Dz.U. 2013 r.poz.364).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz