środa, 9 listopada 2016

Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2016 r.

Ministerstwo zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie nowego wykazu leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2016 r. Obwieszczenie zawiera również kolejną listę leków, które będą darmowe dla pacjentów powyżej 75 roku życia.
Poniżej do pobrania najnowsza lista leków dla seniorów (uszeregowana wg nazwy substancji czynnej)

➨➨➨


Informacja prasowa na temat projektu jaka ukazała sie na stronach Ministerstwa Zdrowia:
W porównaniu do XXIX obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2016 r., projekt XXX obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

1. Statystyki projektu XXX obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 131 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym:
  1. 113 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  2. 2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
  3. 5 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  4. 11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
 3. Dla 140 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu,
  1. w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej (od 312,39 zł do 0,01 zł).
 4. Dla 366 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 151,28 zł do 1 gr).
 5. Dla 525 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 139,70 zł).
 6. Dla 827 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 329,05 zł do 1 gr)
 7. Dla 108 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 98 gr).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdą się 22 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

2. Nowe substancje czynne

 • W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:
1. Nowe substancje czynne:
 • Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel, we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy;
 • Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
 • Adenuric (febuksostat) 120 mg we wskazaniu: zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
 • Diacomit (styrypentol) we wskazaniu: terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem;
 • Valdoxan (agomelatyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.

2. W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:
 1. nowe wskazanie off-label dla leku Erwinase (crisantaspasum) 5 CHŁONIAK LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.
3. W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:
 1. nowe substancje czynne:
  • Torisel (temsirolimusum) we wskazaniu „Leczenie temsirolimusem zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w grupie chorych o niekorzystnym rokowaniu” w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”;
  • Xalkori (crizotinibum) we wskazaniu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALK-dodatniego” w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”;
 2. inne:
  • Remodulin 10 mg/1 ml w ramach programu lekowegoLeczenie tętniczego nadciśnienia płucnego TNP” – nowe stężenie; Jednocześnie wprowadzona została zmiana w opisie ww. programu, aby udostępnić lek najbardziej potrzebującym pacjentom, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.
Ponadto zostały objęte refundacją następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).


źródło: www.dia.com.pl, www.dziennikmz.mz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz