wtorek, 12 lipca 2016

Nowy system ZORZ (system zgłoszeń odmów realizacji zamówień)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opracował system zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), dzięki któremu apteka będzie mogła zgłosić odmowę realizacji zamówienia przez hurtownię na kilka różnych sposobów. System dostępny jest pod adresem:System  umożliwia wysłanie odmów na kilka różnych sposobów:
  • z wykorzystaniem usługi internetowej (web service)
  • za pomocą poczty e-mail
  • przez załadowanie pliku do systemu
  • przez ręczne wypełnienie formularza 
Trzy pierwsze sposoby wymagają wygenerowania pliku XML przez system komputerowy podmiotu wydającego odmowę realizacji zamówienia. 
Aby skorzystać z systemu konieczne jest posiadanie konta w systemie
Konta zostaną wygenerowanie automatycznie do dnia 13 lipca - dla aptek oraz hurtowni, którym GIF udało się ustalić adres e-mail. Dla pozostałych podmiotów konta zostaną założone ręcznie. W tym celu należy po 13 lipca 2016 r. przesłać na adres zorz.klient@gif.gov.pl prośbę o założenie konta.
Prośba powinna zawierać:
  • imię i nazwisko użytkownika,
  • identyfikator apteki/hurtowni z rejestrów dostępnych pod adresem: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ oraz 
  •  adres e-mail, na który wpłynie link aktywacyjny do konta.

Dla podmiotów, dla których konta zostaną wygenerowane automatycznie, po zalogowaniu do systemu, konieczne będzie uzupełnienie imienia i nazwiska użytkownika (opcja „Edytuj profil”).

Dotychczasowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://www.gif.gov.pl/bip/panel przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia br. i od tego czasu zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą systemu ZORZ.


źródło: http://www.gif.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz