sobota, 16 lipca 2016

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności lipiec 2016

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Nowa lista zawiera 169 pozycji.


Poprzednie listy dostępne są w następujących

wtorek, 12 lipca 2016

Nowy system ZORZ (system zgłoszeń odmów realizacji zamówień)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opracował system zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), dzięki któremu apteka będzie mogła zgłosić odmowę realizacji zamówienia przez hurtownię na kilka różnych sposobów. System dostępny jest pod adresem:System  umożliwia wysłanie odmów na kilka różnych sposobów:
  • z wykorzystaniem usługi internetowej (web service)
  • za pomocą poczty e-mail
  • przez załadowanie pliku do systemu
  • przez ręczne wypełnienie formularza 
Trzy pierwsze sposoby wymagają wygenerowania pliku XML przez system komputerowy podmiotu wydającego odmowę realizacji zamówienia. 
Aby skorzystać z systemu konieczne jest posiadanie konta w systemie
Konta zostaną wygenerowanie automatycznie do dnia 13 lipca - dla aptek oraz hurtowni, którym GIF udało się ustalić adres e-mail. Dla pozostałych podmiotów konta zostaną założone ręcznie. W tym celu należy po 13 lipca 2016 r. przesłać na adres zorz.klient@gif.gov.pl prośbę o założenie konta.
Prośba powinna zawierać:
  • imię i nazwisko użytkownika,
  • identyfikator apteki/hurtowni z rejestrów dostępnych pod adresem: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ oraz 
  •  adres e-mail, na który wpłynie link aktywacyjny do konta.

Dla podmiotów, dla których konta zostaną wygenerowane automatycznie, po zalogowaniu do systemu, konieczne będzie uzupełnienie imienia i nazwiska użytkownika (opcja „Edytuj profil”).

Dotychczasowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://www.gif.gov.pl/bip/panel przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia br. i od tego czasu zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą systemu ZORZ.


źródło: http://www.gif.gov.pl

piątek, 1 lipca 2016

Ankieta NIA dotycząca kształcenia podyplomowego - aktywna jeszcze do 15 lipca.

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej można wypowiedzieć się na temat kształcenia podyplomowego - w formie ankiety.


(ankietę można wypełnić anonimowo)


Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo

     Kształcenie podyplomowe od lat jest wpisane w naszą farmaceutyczną rzeczywistość. Jako NIA chcielibyśmy mieć wpływ na to, by szkolenia były dla Państwa źródłem użytecznej wiedzy i zawodowej satysfakcji.
     Tylko znając Państwa potrzeby, jesteśmy w stanie dostosować nasze działania, do Państwa oczekiwań.
     Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej szkoleń podyplomowych, opracowanej przez dr n. farm. Nataszę Staniak.
     Wypełnienie jej zajmuje około 15 minut. Ankietę można wypełnić anonimowo.
Odpowiedzi można przesyłać do dnia 15 lipca 2016 roku.
Serdecznie dziękujemy za wyrażone przez Państwa opinie.

Komisja ds. szkoleń i edukacji