czwartek, 30 czerwca 2016

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2016 r.

Opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który obowiązywał będzie od dnia 1 lipca 2016r. 

Zmiany cen leków od 1 lipca 2016r. (w formacie pdf) (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 68)

Do listy refundacyjnej zostały dodane 74 nowe produkty, 65 usunięto.
Zmieniono wskazania do refundacji preparatów Vesicare (solifenacyny) - obecnie urolodzy

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Interpretacje NFZ w sprawie wyceny leków recepturowych

Wydział Gospodarki Lekami NFZ udzielił odpowiedzi na pytania Komisji ds. Aptek Ogólnodostępnych łódzkiej OIA.   


W jaki sposób wycenić (ile ryczałtów) lek recepturowy maść 400g.

 Odpowiedź NFZ (Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ): 
Wydział Gospodarki Lekami uprzejmie prosi o przyjęcie co następuje:

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności czerwiec 2016 r.

Pojawiła się kolejna lista zawierająca leki zagrożone brakiem dostępności.
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 8 czerwca 2016 r.

Lista deficytów się rozrasta. Nowa lista zawiera