czwartek, 30 czerwca 2016

Ankieta NIA dotycząca kształcenia podyplomowego - aktywna jeszcze do 15 lipca.

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej można wypowiedzieć się na temat kształcenia podyplomowego - w formie ankiety.


(ankietę można wypełnić anonimowo)


Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo

     Kształcenie podyplomowe od lat jest wpisane w naszą farmaceutyczną rzeczywistość. Jako NIA chcielibyśmy mieć wpływ na to, by szkolenia były dla Państwa źródłem użytecznej wiedzy i zawodowej satysfakcji.
     Tylko znając Państwa potrzeby, jesteśmy w stanie dostosować nasze działania, do Państwa oczekiwań.
     Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej szkoleń podyplomowych, opracowanej przez dr n. farm. Nataszę Staniak.
     Wypełnienie jej zajmuje około 15 minut. Ankietę można wypełnić anonimowo.
Odpowiedzi można przesyłać do dnia 15 lipca 2016 roku.
Serdecznie dziękujemy za wyrażone przez Państwa opinie.

Komisja ds. szkoleń i edukacji 
 

środa, 29 czerwca 2016

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2016 r.

Opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który obowiązywał będzie od dnia 1 lipca 2016r. 

Zmiany cen leków od 1 lipca 2016r. (w formacie pdf) (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 68)

Do listy refundacyjnej zostały dodane 74 nowe produkty, 65 usunięto.
Zmieniono wskazania do refundacji preparatów Vesicare (solifenacyny) - obecnie urolodzy

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Interpretacje NFZ w sprawie wyceny leków recepturowych

Wydział Gospodarki Lekami NFZ udzielił odpowiedzi na pytania Komisji ds. Aptek Ogólnodostępnych łódzkiej OIA.   


W jaki sposób wycenić (ile ryczałtów) lek recepturowy maść 400g.

 Odpowiedź NFZ (Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ): 
Wydział Gospodarki Lekami uprzejmie prosi o przyjęcie co następuje:

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności czerwiec 2016 r.

Pojawiła się kolejna lista zawierająca leki zagrożone brakiem dostępności.
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 8 czerwca 2016 r.

Lista deficytów się rozrasta. Nowa lista zawiera