poniedziałek, 16 maja 2016

Bezpłatne leki dla seniorów oraz ułatwienia dla farmaceutów przy wydawaniu leków - nowa ustawa.

12 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługującego osobom powyżej 75 r.ż.
Receptę na bezpłatne leki będzie mógł wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarkę POZ, a także lekarz który posiadający prawo wykonywania zawodu a zaprzestał wykonywania zawodu będzie mógł bezpłatne leki wypisać na siebie oraz członków rodziny.


Lista leków bezpłatnych dla seniorów będzie ustalana przez Ministra Zdrowia będzie

poniedziałek, 9 maja 2016