piątek, 8 kwietnia 2016

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych - stan na dzień 1 stycznia 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 stycznia 2016 r.


Wykaz do pobrania w formacie pdf poniżej:  • Załącznik nr 1 - obejmuje 10016 produktów dopuszczonych do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich,
  • Załącznik nr 2 - obejmuje 2174 pozycji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Europejską,
  • Załącznik nr 3 - obejmuje 3721 produktów leczniczych posiadających pozwolenie na import równoległy,
  • Załącznik nr 4 - 1349 produkty lecznicze weteryjaryjne dopuszczonye do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich,
  • Załączik nr 5 - 353 produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone przez Komisję Europejską oraz produkty posiadające pozwolenie na import równoległy

źródło informacji:
http://www.urpl.gov.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz