sobota, 9 kwietnia 2016

Oficjalny komunikat MZ w sprawie milocardinu i bellergotu

Dnia 7 kwietnia 2016 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji (dotyczącej przechowywania, obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań) oraz warunków wydawania z aptek   preparatów złożonych zawierających w swoim składzie fenobarbital - takich jak:

  • Milocardin (ethyli a-bromoisovaleras + phenobarbitalum natricum; 300 mg
    + 300 mg/15g
    ; krople doustne, roztwór, opakowanie zawierające 15 ml)
  • Bellergot (ergotamini tartras + atropinum + phenobarbitalum; 0,3 mg + 0,1 mg
    + 20,0 mg; tabletki drażowane
    ).


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w środowisku lekarzy i farmaceutów odnośnie  sposobu wystawiania i realizacji recept lekarskich na leki złożone zawierające w swoim składzie substancję

piątek, 8 kwietnia 2016

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych - stan na dzień 1 stycznia 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 stycznia 2016 r.


Wykaz do pobrania w formacie pdf poniżej: