czwartek, 31 grudnia 2015

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2016 r.

23 grudnia ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.86)

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/86/akt.pdf


Zgodnie informacjami na stronie Ministerstwa Zdrowia:

zmiany w stosunku do projektu obejmują wprowadzenie na listę jednego leku refundowanego zawierającego budesonid  w  postaci  tabletek o
przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN). Lek dostępny będzie z odpłatnością ryczałtową we wskazaniu Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Pozostałe pozycje zawarte w obwieszczeniu są zgodne z projektem ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2015 r.:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 49 nowych produktów,  będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.
2) W związku z:
  1. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  2. upłynięciem z dniem 1 stycznia 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
– w XXV obwieszczeniu nie znajdzie się 169 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
3) Dla 1335 produktów zawierających 219 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 838,08 zł do 1 gr.
4)    Zgodnie z projektem XXV obwieszczenia, w porównaniu do XXV obwieszczenia:
  1. dla 1257 produktów (1393 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 873,18 zł do 1 gr;
  2. dla 649 produktów (699 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 1417,50 zł;
  3. dla 2007 produktów (2249 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 880,15 zł do 1 gr;
  4. dla 44 produktów (49 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 2,64 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Refundacją zostanie objęty lek zawierający substancję czynną mitoxantron (1 kod EAN).
2) Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: deferazyroks (1 kod EAN), iloprost (1 kod EAN), turoctocog alfa (6 kodów EAN), voriconazol (1 kod EAN).
3) Dla 94 leków zawierających 27 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 5203,20 zł do 0,16 zł.
4) W związku z:
  1. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  2. upłynięciem z dniem 1 stycznia 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  3. odmową refundacji na kolejny okres,
– w XXV obwieszczeniu nie znajdzie się 28 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.


źródło:  
www.bip.mz.gov.pl,
www.katowice.oia.pl
www.dia.com.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz