czwartek, 5 listopada 2015

Te leki może wypisać pielęgniarka i położna

29 października 2015 roku ukazało się rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych - Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1739: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.


Do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne wskazano 16 grup produktów leczniczych: leki przeciwwymiotne
, przeciwzakaźne do stosowania miejscowego, ginekologiczne leki przeciwzakaźne, leki stosowane w niedokrwistości, leki przeciwzakaźne działające ogólnie (w chorobach gardła, ucha i zatok, dróg moczowych, przyzębia i tkanki okostnej oraz skóry), leki znieczulające działające miejscowo, leki przeciwbólowe, anksjolityki, leki przeciwpasożytnicze, leki rozszerzające oskrzela, witaminy oraz płyny infuzyjne (sól fizjologiczna, glukoza 5%, płyn Ringera, płyn wieloelektrolitowy (PWE) do podawania drogą dożylną we wlewie kroplowym).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 13 listopada 2015r.

Szczegółowy wykaz poniżej:

1. LEKI PRZECIWWYMIOTNE
 • Ondasetronum
 • Aprepitantum 
 • Thietylperazinum
2. LEKI PRZECIWZAKAŹNE DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO (postacie do podania na skórę i     błony śluzowe):
 • Nystatinum 
 • Metronidazolum
3. LEKI GINEKOLOGICZNE PRZECIWZAKAŹNE (postacie do podania dopochwowego):
 • Nystatinum
 • Natamycinum
 • Clotrimazolum
 • Metronidazolum
4. LEKI STOSOWANE W NIEDOKRWISTOŚCI (doustne):
 • Acidum Folicum
5. LEKI PRZECIWZAKAŹNE STOSOWANE W CHOROBACH GARDŁA (doustne):
 • Phenoxymethylpenicillinum
6. LEKI PRZECIWZAKAŹNE STOSOWANE W CHOROBACH UCHA I ZATOK (postacie doustne):
 • Amoxycillinum
7. LEKI PRZECIWZAKAŹNE STOSOWANE W CHOROBACH DRÓG MOCZOWYCH (postacie doustne):
 • Trimetoptim
8. LEKI PRZECIWZAKAŹNE STOSOWANE W CHOROBACH PRZYZĘBIA I TKANKI OKOSTNEJ (postacie doustne):
 • Doxycyclinum
9. LEKI PRZECIWZAKAŹNE STOSOWANE W CHOROBACH SKÓRY (postacie doustne):
 • Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni Acetas
10. ŚRODKI ZNIECZULAJĄCE MIEJSCOWO ( postacie podawane na skórę i błony śluzowe, roztwór do wstrzykiwań - wyłącznie położne):
 • Lidocainum
 • Lidocainum + Prilocainum
11. LEKI PRZECIWBÓLOWE (postacie do podania doustnego i doodbytniczego):
 • Tramadolum
 • Tramadolum +Paracetamolum
12. ANKSJOLITYKI (postacie doustne):
 • Hydroxyzinum
13. LEKI PRZECIWPASOŻYTNICZE:
 • Mebendazolum
 • Pyrantelum
 • Crotamitonum
14. LEKI ROZSZERZAJĄCE OSKRZELA:
 • Salbutamolum
 • Ipratropii Bromidum
15. WITAMINY:
 • Cholecalciferolum
16. PŁYNY INFUZYJNE:
 • Sól fizjologiczna
 • Glukoza 5%
 • Płyn Ringera
 • Płyn Wieloelektrolitowy

Zdania na temat opublikowanej listy, jak również na temat tego czy w ogóle pielęgniarki powinny wypisywać leki są bardzo podzielone. Z pewnością będzie to duże ułatwienie dla pacjentów, które pozwoli skrócić kolejki oczekujących na wizytę u lekarza. Z drugiej jednak strony wprowadzone zmiany będą wymagały od pielęgniarek wielkiej odpowiedzialności.
Na uwagę zasługuje fakt, że na liście tej zabrakło opatrunków specjalistycznych przeznaczonych dla chorych z przewlekłymi ranami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz