czwartek, 19 listopada 2015

Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających...

17 listopada 2015 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ dotyczącego środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. Nr 169, poz.1216).

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone: 
- rozporządzeniem MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.z 2011 r. Nr 10,poz.55),
- rozporządzeniem MZ z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1172)

Rozporządzenie określa szczegółowe

czwartek, 5 listopada 2015

Te leki może wypisać pielęgniarka i położna

29 października 2015 roku ukazało się rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych - Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1739: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.


Do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne wskazano 16 grup produktów leczniczych: leki przeciwwymiotne