czwartek, 24 września 2015

Aspen - zgłaszanie zapotrzebowania na: Fraxiparine, Fraxodi, Arixtra, Ovestin, Alkeran, Leukeran, Myleran, Lanvis i Deca Durabolin

Zamówienia na produkty sprzedawane przez hurtownię Aspen Pharma Ireland Limited w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 09.04.2015 r. (art. 36z ust 4) zapotrzebowanie na produkty lecznicze wydawane na receptę, powinno być składane pisemnie albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

 • Fraxiparine, 
 • Fraxodi, 
 • Arixtra, 
 • Ovestin, 
 • Alkeran, 
 • Leukeran, 
 • Myleran, 
 • Lanvis
 • Deca Durabolin, 
Należy składać w następujący sposób:
 1. Za pomocą portalu do składania zapotrzebowania www.ezamowienie.pl
 2. Przesłanie zapotrzebowania na adres e-mail: aspen@pharmadist.com
 3. UWAGA: Niezbędne jest podanie w treści wiadomości pełnych danych odbiorcy oraz płatnika (adres dostawy, nazwa oraz adres płatnika, NIP płatnika).
 4. Bądź przeslanie faksu na numer: (71) 776 7815

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz