sobota, 6 czerwca 2015

Stanowisko MZ w sprawie przekazywania kopii recept hurtowniom

O ograniczeniach niektórych leków refundowanych w Polsce wiemy wszyscy. Pacjenci również. Naszym z kolei obowiązkiem jest zapewnienie pacjentom dostępu do leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania - w naszych aptekach.
Dzień powszedni zaczynamy więc od obdzwonienia infolini gdzie zamawiamy leki deficytowe, nerwowe wiszenie na telefonie, bo ciągle zajęte, albo "proszę spróbować w późniejszym terminie". Wysyłanie maili z zamówieniami, wyczekiwanie na potwierdzenie. Tłumaczenie pacjentom, że ten lek będzie w aptece na następny dzień, ponieważ czas realizacji zamówień większości leków deficytowych wynosi 48 godzin.
Niektórzy producenci życzą sobie przeskanowania recept pacjenta i tylko na takiej podstawie wysyłają leki do apteki.


Budzi to wiele kontrowersji, z tego względu, że recepta lekarska jest dokumentem zawierającym dane osobowe, do których dostęp mają:
  • lekarz w trakcie wypisywania recepty
  • pacjent
  • farmaceuta w chwili jej realizacji
  • organy kontroli (NFZ i Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna)
Dane znajdujące się na receptach lekarskich (imię i nazwisko, adres, PESEL, imię i nazwisko lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, numer recepty) mogą spełniać definicję danych osobowych określoną w art.6 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim wypadku powinny one podlegać ochronie. Wyjątkiem od powyższego zakazu jest sytuacja wymieniona w art.27 ust.2, pkt.7 ustawy o ochronie danych osobowych (przetwarzania w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów, zarządzania udzielaniem usług medycznych). A warunkiem możliwości przetwarzania danych jest zagwarantowanie ich ochrony przed dostępem innych osób.
W związku z powyższym zabronione jest przekazywanie kserokopii recept, które nie są anonimizowanie.
Wg Ministerstwa Zdrowia uzależnienie przez hurtownię wydania leku aptece od okazania kserokopii zanonimizowanych recept i możliwej odmowie podczas gdy tych recept nie okazała "wydaje się" niezgodnie z prawem o farmaceutycznym oraz z zasadami konkurencji rynkowej.

Poniżej pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie przekazywania kopi recept hurtowniom farmaceutycznym.
Stanowisko MZ w sprawie przekazywania kopii recept hurtowniom.

Z pisma powyższego wynika również, że Ministerstwo Zdrowia nic w tej kwestii nie jest w stanie zdziałać, ponieważ organem właściwym w zakresie nadzoru nad hurtowniami Jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

MZ swoje, życie swoje. Brak słów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz