czwartek, 31 grudnia 2015

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2016 r.

23 grudnia ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.86)

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/86/akt.pdf


Zgodnie informacjami na stronie Ministerstwa Zdrowia:

zmiany w stosunku do projektu obejmują wprowadzenie na listę jednego leku refundowanego zawierającego budesonid  w  postaci  tabletek o

piątek, 18 grudnia 2015

9,30zł - ryczałt za lek recepturowy w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie zmienia się opłata ryczałtowa za lek recepturowy.
Wynosić będzie ona 9,30zł.

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz.696, art. 6 ust. 7),
która mówi, że: "Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,05% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.
Od 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. ( Dz.U. 2015 poz. 1385). Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

W systemie aptecznym Kamsoft kwotę ryczałtu za lek recepturowy możemy modyfikowaćw module administrator APW41
Opcje modułów
 -APW11 Sprzedaż
    -6. Receptura
       -5. Opcje ogólne
          -1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy

źródło informacji: www.kamsoft.pl

czwartek, 19 listopada 2015

Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających...

17 listopada 2015 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ dotyczącego środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. Nr 169, poz.1216).

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone: 
- rozporządzeniem MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.z 2011 r. Nr 10,poz.55),
- rozporządzeniem MZ z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1172)

Rozporządzenie określa szczegółowe

czwartek, 5 listopada 2015

Te leki może wypisać pielęgniarka i położna

29 października 2015 roku ukazało się rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych - Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1739: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.


Do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne wskazano 16 grup produktów leczniczych: leki przeciwwymiotne

piątek, 30 października 2015

Bellegot i Milocardin preparaty złożone z fenobarbitalem - komunikat GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 26 października 2015 r. komunikat w sprawie nadzoru nad złożonymi produktami leczniczymi zawierającymi w swoim składzie fenobarbital. Obecnie dopuszczonych do obrotu mamy dwa takie preparaty:


 • Bellergot draż.30 szt. (Ergotamini tartras 0,3mg + Atropinum 0,1mg + Phenobarbitalum 20mg)
 • Milocardin (Ethyli α-bromoisoovaleras 300mg + Phenobarbitalum natricum 300mg)


1 opakowanie Bellergotu 
zawiera (20mg x 30tabl.) 600 mg fenobarbitalu

1 opakowanie 15 ml kropel Milocardin 
zawiera 300 mg fenobarbitalu sodowego

Dodatkowo
związku z wystosowanym przez GIF komunikatem leki te muszą być

czwartek, 24 września 2015

Aspen - zgłaszanie zapotrzebowania na: Fraxiparine, Fraxodi, Arixtra, Ovestin, Alkeran, Leukeran, Myleran, Lanvis i Deca Durabolin

Zamówienia na produkty sprzedawane przez hurtownię Aspen Pharma Ireland Limited w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 09.04.2015 r. (art. 36z ust 4) zapotrzebowanie na produkty lecznicze wydawane na receptę, powinno być składane pisemnie albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

 • Fraxiparine, 
 • Fraxodi, 
 • Arixtra, 
 • Ovestin, 
 • Alkeran, 
 • Leukeran, 
 • Myleran, 
 • Lanvis
 • Deca Durabolin, 
Należy składać w następujący sposób:
 1. Za pomocą portalu do składania zapotrzebowania www.ezamowienie.pl
 2. Przesłanie zapotrzebowania na adres e-mail: aspen@pharmadist.com
 3. UWAGA: Niezbędne jest podanie w treści wiadomości pełnych danych odbiorcy oraz płatnika (adres dostawy, nazwa oraz adres płatnika, NIP płatnika).
 4. Bądź przeslanie faksu na numer: (71) 776 7815

wtorek, 1 września 2015

Nowa lista leków refundowanych od 1 września 2015 r.

Ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r.
 

piątek, 31 lipca 2015

Problemy z dostępnością Lipancrea 16.000

Polfa Warszawa S.A. z powodu problemów produkcyjnych (zaprzestanie wytwarzania peletek pankreatyny przez dotychczasowego dostawcę) zmuszona była do wycofania z listy refundacyjnej leku Lipancrea 16.000. Obecnie firma zapowiedziała wprowadzenie sprzedaży interwencyjnej tego leku.
Lek będzie dostępny w opakowaniach 30 kaps. (odpłatność 100%).


Egzogenna pankreatyna jest lekiem ratującym życie pacjentom z mukowiscydozą oraz
po resekcji trzustki.

Lipancrea 16.000 będzie dystrybuowana za pośrednictwem PGF i Neuca, będzie miała

piątek, 24 lipca 2015

Zgłaszanie problemów z dostępnością leków do WIF we Wrocławiu

23 lipca 2015 r. ukazał się komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zgłaszania braków leków:

Zgłaszanie braków leków dokonujemy również za pomocą formularza on-line:

Dotychczas używany adres brakleku.wif@duw.pl będzie nieaktywny.
 
apteczny.info

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.


W nawiązaniu do komunikatu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącego przekazywania do WIF we Wrocławiu informacji o braku dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, w związku z bardzo dużą ilością i różnorodnością napływających informacji z aptek oraz koniecznością ich usystematyzowania, opracowania, a następnie przekazania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, proszę o przesyłanie informacji o braku możliwości zapewnienia dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych za pomocą umieszczonego poniżej formularza.
link do formularza: kliknij tutaj
Adres e-mail brakleku.wif@duw.pl, na który dotychczas były wysyłane informacje będzie od tej chwili nieaktywny.                                                                                                                Dolnośląski Wojewódzki

                                                                                                               Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                                            Urszula Sławińska-Zagórska


środa, 22 lipca 2015

Zamówienia na produkty Aspen, Astellas, Bayer

Zamówienia na produkty firm: Aspen, Astella, Bayer apteki zamawiają obecnie na stronie Pharma Distribution Group:
Dane do logowania apteka otrzymuje drogą mailową.

Można zamówić tutaj takie produkty jak:


ASPEN:
Fraxodi
Leukeran
Deca Durabolin
Fraxiparine
Myleran
Lanvis
Ovestin

ASTELLAS:
Eligard
Advagraf
Vesicare 5mg, 10mg
Omnic Ocas
Prograf
Betmiga

BAYER
Mirena
Xarelto 15mg (14 tabl, 28 tabl.), 20mg (14 tabl., 28 tabl.)
Aspirin Cardio

Drogą mailową otrzymujemy potwierdzenia zamówienia, ewentualne odmowy realizacji.

Zamówienia na Emend - tylko drogą mailową

MSD POLSKA - KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
KANAŁU INTERWENCYJNEGO LEKU EMEND

W związku ze zmianami Ustawy Prawo Farmaceutyczne, wymagającymi zmian w zakresie sposobu składania zamówień na leki refundowane, uprzejmie informujemy, że od dnia 12 lipca 2015 r. zamówienia apteczne na produkt leczniczy EMEND należy składać w formie mailowej na adres poland_samples@merck.com
lub na nr faxu:
 22 549 62 62
 Zamówienie powinno zawierać:
- nazwę i adres apteki,
- liczbę opakowań produktu Emend jaka ma zostać wpisana w zamówieniu,
- nazwę hurtowni współpracującą z MSD w zakresie sprzedaży produktu Emend (Farmacol lub PGF) ze wskazaniem na konkretny oddział hurtowni, do którego ma zostać przesłane zamówienie.
Zamówienia otrzymane do godziny 16:00 jeszcze tego samego dnia są przesyłane do hurtowni w celu realizacji.
Hurtownia ma 48 godzin roboczych na dostarczenie produktu Emend do apteki.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań proszę o kontakt na numer telefonu 22 549 62 02 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 549 62 02.

wtorek, 21 lipca 2015

Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności

Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące Ministerstwo Zdrowia będzie obwieszczeniem publikowało listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego zagrożonych brakiem dostępności na terenie RP.
W treści obwieszczenia podano numery EAN, które są wymagane przy wypełnianiu formularza na stronie GIF (zgłaszanie odmów FORMULARZ - konieczna rejestracja/ logowanie).

Treść obwieszczenia z pierwszym wykazem poniżej:
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33
Actrapid Penfil
Atimos
Atrovent
Atrovent N
Berodual
Berodual N
Carbomedac
Clexane
Colistin TZF
Concerta
Convulex
Dalacin
Doxorubicin-Ebewe
Ebetraxat
Eligard
Estrofem
Etopisid-Ebeve
Exacyl (roztwór do wstrzykiwań, roztwór doustny, tabletki)
Flixotide  (aerozol, zawiesina do inhalacji z nebuliz., zawiesina do nebulizacji)
Flixotide Dysk
Fludara Oral
Fostex
Fragmin
Fraxiparine
Fraxodi
FSME-IMMUN Junior
FSME-IMMUN 
Havrix 720 Junior
Humalog
Hydroxycarbamid Teva
Hydroxyurea medac
Infanrix IPV+Hib
Infanrix hexa
Insulatard
Insuman
Kreon 25000 50 kaps.
Lamitrin S
Leuprostin
Madopar
Metex
Miflonide
Ins. Mixtard
Neulasta
Ins. Novomix
OncoTICE
Onko BCG 100
Oxis Turbuhaler
Pentasa (czopki, tabletki, zawiesina)
Pentaxim
Perlinganit
Polstigminum
Pradaxa
Priorix
Pulmicort
Pulmicort Turbuhaler
Pulmozyme
Rispolept Consta
Salofalk (zawiesina doodb., czopki, tabletki)
Seretide
Serevent
Serevent Dysk
Solian
Spiriva
Spiriva Respimat
Strattera
 Streptomycinum TZF
Symbicort Turbuhaler
Systen 50
Systen Conti
Systen Sequi
Tazocin
Tuberculin PPD
Vesicare
Xarelto
Zoladex
Zoladex LA
Zypadhera

poniedziałek, 13 lipca 2015

Nie dostaniesz leku? Zgłoszenie odmowy realizacji zamówienia jest teraz twoim obowiązkiem.

12 lipca weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r., tzw. "ustawa antywywozowa" (Dz.U. 2015, poz.788) nakładająca na apteki, punkty apteczne, podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne nowe obowiązki.

Ustawa  nakłada na nas obowiązek sprawozdawczości braku leków. Do tej pory nie mogąc zdobyć w hurtowni farmaceutycznej lub wręcz na infolinii konkretnego producenta mogliśmy zacisnąć zęby, dzwonić do skutku, błagać, prosić, w ostateczności odesłać pacjenta do innej apteki. Niektórzy z nas w akcie niemocy wysyłali maile gdzie się dało (GIF, WIF, NFZ, MZ itd.). Przyznam, że również staraliśmy się wysyłać takie informacje, jednak w natłoku innych obowiązków aptecznych nie robiliśmy tego za każdym razem.
TERAZ MAMY TAKI OBOWIĄZEK!


Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 12 lipca 2015 r. apteka ma obowiązek zamawiania leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności w formie pisemnej lub elektronicznej (zarówno zamówienia kierowane do hurtowni jak i producentów). Dla zachowania formy dokumentu elektronicznego, (w przypadku składania zamówień oraz odmów ich realizacji), nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, a zatem mogą być one składane np. za pomocą poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail.
Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności będzie publikowany przez MZ nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
W przypadku nie zrealizowania zamówienia na leki deficytowe, hurtownia lub bezpośrednio producent MA OBOWIĄZEK przedstawić aptece ODMOWĘ w FORMIE PISEMNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ.  W przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją, odmowa zamówienia powinna zawierać uzasadnienie.

Kopie odmów otrzymanych z hurtowni apteka ma obowiązek przekazywać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

POWIADMOMIENIE WIF
Wszelkie braki w dostępności produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętego refundacją, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu -
na terenie Dolnego Śląska
zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną
 na adres e-mail:
brakleku.wif@duw.pl 
 lub 
pisemnie na adres:
  WIF Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1,  50-153 Wrocław,
 albo na numer faxu: 71 340 64 96
-zgodnie z komunikatem Dolnośląskiego Inspektora Wojawódzkiego: DWIF_komunikat 10.07.2015r.pdf

AKTUALIZACJA!
ZOBACZ WE WPISIE:
http://www.apteczny.info/2015/07/zgaszanie-problemow-z-dostepnoscia.html 


Ponadto zamówienia na zapotrzebowanie oraz odmowy realizacji zamówienia należy przechowywać przez okres 3 lat i udostępniać organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na żądanie.

POWIADOMIENIE GIF
Informację o odmowie realizacji zamówienia produktów objętych wykazem Ministra Zdrowia (leków zagrożonych brakiem dostępności) wraz z kopią odmowy składamy za pomocą formularza dostępnego na stronie GIF:
FORMULARZ ZGŁOSZENIE ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(konieczna rejestracja i logowanie).
Za pomocą powyższego formularza przekazujemy również informacje o każdym przypadku braku uzyskania pisemnej odmowy realizacji zamówienia.

Dane wymagane do przesłania zgłoszenia:
 • Data
 • Nazwa przedsiebiorcy, REGON, e-mail zgłaszajacego
 • IDENTYFIKATOR APTEKI - zgodnie z danymi dostępnymi na stronie www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (rejestr aptek)
 • adres apteki
 • dane podmiotu który nam odmówił realizacji zamówienia: nazwa przedsiębiorcy, REGON
 • IDENTYFIKATOR HURTOWNI - zgodnie z danymi dostępnymi na stronie: www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (rejestr hurtowni)
 • dane adresowe hurtowni
 • Dane leku - EAN, nazwa handlowa
 • do formularza musimy dołączyć plik z odmową realizacji (akceptowane formaty plików to: .jpg, .gif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .rtf)

  AKTUALIZACJA!!!
   SPOSÓB PRZESYŁANIA ODMÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  OD SIERPNIA 2016 r. 
  ZOBACZ WE WPISIE: 

  wtorek, 30 czerwca 2015

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2015 r.

  Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu leków refundowanych:  .http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-23-kwietnia-2015-r.-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow,-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-lipca-2015-r.

  Do listy zostało dodanych 79 nowych produktów, w tym między innymi lek zawierający ikatybant (Firazyr roztwór do wstrzykiwań 30mg) z odpłatnością R, stosowany w leczeniu ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dorosłych chorujących na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1.

  Jako refundowany po raz pierwszy, z odpłatnością 50% na liście znalazł się preparat z adrenaliną (Adrenalina WZF, ampułko-strzykawka, cena dla pacjenta 27,82zł).  Z listy obowiązującej od 1 lipca 2015 r.usuniętych zostało 38 pozycji, które poprzednio były refundowane.

  źródło grafiki: commons.wikimedia.org (autor Zawojka)

  wtorek, 23 czerwca 2015

  Kolejne produkty Aspen Pharma w dystrybucji bezpośredniej.

  Od 1 czerwca 2015 r. przez Aspen Pharma można bezpośrednio zamawiać kolejne produkty.
  Obecnie jeszcze są dostępne w normalnej dystrybucji, lecz prawdopodobnie znów będziemy musieli zamawiać je na infolini. Są to następujące leki przeciwnowotworowe:

  • Leukeran (Chlorambucilum), 2mg 25 tabl.,
  • Myleran (Busulfanum), 2 mg 25 tabl.,
  • Alkeran (Melphalanum), 2 mg 25 tabl.,
  • Lanvis (Tioguaninum), 40 mg 25 tabl.

  Zamówienia należy składać za pośrednictwem:


  email: 
  aspen@pharmadist.com
  INFOLINIA:
  (801) 006376 lub (71) 776 7814
  czynna od pon. do piątku w godz. 8-16

  FAX:
  (71) 776 7815
  czynny 24 godz. na dobę

  sobota, 6 czerwca 2015

  Stanowisko MZ w sprawie przekazywania kopii recept hurtowniom

  O ograniczeniach niektórych leków refundowanych w Polsce wiemy wszyscy. Pacjenci również. Naszym z kolei obowiązkiem jest zapewnienie pacjentom dostępu do leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania - w naszych aptekach.
  Dzień powszedni zaczynamy więc od obdzwonienia infolini gdzie zamawiamy leki deficytowe, nerwowe wiszenie na telefonie, bo ciągle zajęte, albo "proszę spróbować w późniejszym terminie". Wysyłanie maili z zamówieniami, wyczekiwanie na potwierdzenie. Tłumaczenie pacjentom, że ten lek będzie w aptece na następny dzień, ponieważ czas realizacji zamówień większości leków deficytowych wynosi 48 godzin.
  Niektórzy producenci życzą sobie przeskanowania recept pacjenta i tylko na takiej podstawie wysyłają leki do apteki.


  Budzi to wiele kontrowersji, z tego względu, że recepta lekarska jest dokumentem zawierającym dane osobowe, do których dostęp mają:
  • lekarz w trakcie wypisywania recepty
  • pacjent
  • farmaceuta w chwili jej realizacji
  • organy kontroli (NFZ i Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna)
  Dane znajdujące się na receptach lekarskich (imię i nazwisko, adres, PESEL, imię i nazwisko lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, numer recepty) mogą spełniać definicję danych osobowych określoną w art.6 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim wypadku powinny one podlegać ochronie. Wyjątkiem od powyższego zakazu jest sytuacja wymieniona w art.27 ust.2, pkt.7 ustawy o ochronie danych osobowych (przetwarzania w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów, zarządzania udzielaniem usług medycznych). A warunkiem możliwości przetwarzania danych jest zagwarantowanie ich ochrony przed dostępem innych osób.
  W związku z powyższym zabronione jest przekazywanie kserokopii recept, które nie są anonimizowanie.
  Wg Ministerstwa Zdrowia uzależnienie przez hurtownię wydania leku aptece od okazania kserokopii zanonimizowanych recept i możliwej odmowie podczas gdy tych recept nie okazała "wydaje się" niezgodnie z prawem o farmaceutycznym oraz z zasadami konkurencji rynkowej.

  Poniżej pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie przekazywania kopi recept hurtowniom farmaceutycznym.
  Stanowisko MZ w sprawie przekazywania kopii recept hurtowniom.

  Z pisma powyższego wynika również, że Ministerstwo Zdrowia nic w tej kwestii nie jest w stanie zdziałać, ponieważ organem właściwym w zakresie nadzoru nad hurtowniami Jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

  MZ swoje, życie swoje. Brak słów.

  piątek, 15 maja 2015

  N,N-Dietylo-m-toluamid (DEET) oraz ikarydyna - środki biobójcze kategorii 4 (toksyczność ostra) w zasięgu rąk małych dzieci w sklepach popularnej w Polsce sieci.

  N,N-Dietylo-m-toluamid (DEET) oraz ikarydyna - środki biobójcze zaliczane do kategorii 4 (toksyczność ostra) w zasięgu rąk małych dzieci w sklepach popularnej w Polsce sieci.
  Preparaty biobójcze zostały wycofane z aptek kilka lat temu, ze względu na ich szkodliwe działanie na organizm człowieka...?


  Zastanawia mnie tylko dlaczego tego typu środki są wycofane z aptek, natomiast dostępne są w sklepie spożywczym, na ekspozytorze obok kasy (widocznym powyżej). Ekspozytor ma około metra wysokości. Wszystko w zasięgu rąk dzieci! (na opakowaniach producent zaznaczył zgodnie z prawem: "Chronić przed dziećmi").
  Ok, rozumiem - prawo nie zakazuje sprzedaży tego typu produktów w sklepach, nawet spożywczych, ale pomysł rozmieszczenia ich w takim miejscu jest nieodpowiedzialny.

  Uważam, że apteki są odpowiedniejszym miejscem sprzedaży tego typu preparatów, pacjent ma szansę uzyskać pełną informację na temat przeznaczenia, sposobu użycia i zagrożeń związanych z niewłaściwym zastosowaniem repelentów. Tymczasem nie jesteśmy w stanie nawet zaproponować skutecznej ochrony przed kleszczami osobie, która wybiera się do lasu. Jedyne co mogę zaproponować to citronella, lawenda i eukaliptus lub wskazać pacjentowi najbliższą sklep spożywczy, gdzie z wygodnego ekspozytora nawet jego dziecko samo może sobie coś wybrać...
  Chore prawo zakazuje aptece prowadzić obrót preparatami biobójczymi kategorii 4.

  Dla przypomnienia:

  N,N-Dietylo-m-toluamid (DEET) toksyczność:
  powoduje zarówno u owadów, jak i u ssaków zabokowanie acetylocholinoesterazy (AChe) - esteraza acetylocholinowa aktywnie uczestniczy w reakcji hydrolizy acetylocholiny (jednego z podstawowych neuroprzekaźników uczestniczących w transporcie impulsów nerwowych w mózgu). Taki mechanizm działania pozwala wyciągnąć wniosek, iż ubocznym efektem działania DEET jest neurotoksyczność.
  DEET działa uczulająco i mutagennie. W przypadku zatrucia może powodować łzawienie oczu, ból głowy, zaburzenia widzenia, drżenie mięśni, drgawki, w skrajnych przypadkach śmierć.
   Bezwzględnie zakazanie jest stosowanie repelentów zawierających  ten składnik i noworodków, kobiet w ciąży. Nie jest również zalecane stosowanie u dzieci do 12 r.ż.

  środa, 8 kwietnia 2015

  Stan przeziębinej głowy - jednostka chorobowa nie opisana w literaturze medycznej :)

  Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał reklamę Sudafedu.

  Zabroniona jest reklama produktu leczniczego, która może wprowadzać w błąd, powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie raz informować o racjonalnym stosowaniu.  reklamie produktu leczniczego nie można podawać informacji niezgodnych z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Wg GIF nie istnieje jednostka chorobowa o nazwie "stan przeziębionej głowy", nie jest opisana w literaturze medycznej.
  Analogiczna reklama z użyciem słowa "headcold" jest wizytówką sudafedu w Wielkiej Brytanii. 


  Z ośmiostronicowym sporem między GIF i spółką Johnson & Johnson toczącym się prawdopodobnie od jesieni można się zapoznać w decyzji: GIF-P-R-450/75-4/JD/14

  źródło obrazka:
  vimeo.com

  wtorek, 7 kwietnia 2015

  Kanał sprzedaży interwencyjnej Astellas Pharma

  Astellas Pharma od dnia 7.04.2015 r. uruchamia kanał sprzedaży interwencyjnej dla następujących preparatów:
  • Advagraf 0,5mg 30 kaps.
  • Advagraf 1 mg 30 kaps.
  • Advagraf 3 mg 30 kaps.
  • Advagraf 5 mg 30 kaps.
  • Betmiga 25 mg 30 tabl.
  • Betmiga 50mg 30 tabl.
  • Eligard 22,5mg 1 zestaw
  • Eligard 45mg 1 zestaw
  • Prograf 0,5mg 30 kaps.
  • Prograf 1 mg 30 kasp.
  • Prograf 5 mg 30 kaps.
  • Vesicare 5 mg 30 tabl.
  • Vesicare 10 mg 30 tabl.
  • Xtandi 40 mg 112 kaps.

  Składanie zamówień:
  INFOLINIA:
  801-033-666
  czynna w dni robocze w godzinach 8-16, praca w dni robocze stanowiące święta religijne lub inne okolicznościowe (Wigilia, Sylwester, Wielki Piątek) w godzinach 8-12

  E-MAIL:
  astellas@pharmadist.com
  (24h/dobę)

  FAXEM:
  71-784-75-60 
  (24h/dobę)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

  3 kwietnia 2015 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych:  Rozporządzenie wchodzi w życie 3 maja 2015 r. (tj. 30 dni od daty ogłoszenia).

  piątek, 20 marca 2015

  środa, 11 marca 2015

  piątek, 6 marca 2015

  Wykaz dopuszczonych do obrotu surowców farmaceutycznych (1.02.2015 r.)

  Aktualny wykaz surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu - do wytwarzania leków recepturowych znajdziesz TUTAJ (plik pdf do pobrania).


  Wybrany surowiec po otwarciu pliku łatwo znaleźć poprzez
  opcję wyszukiwania [Ctrl+F]


  źródło:
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

  czwartek, 5 marca 2015

  Utylizacja leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R.

  Zdarza się, że w aptece przeterminują się produkty lecznicze należące do kategorii leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R. Z takimi produktami musimy postępować w sposób szczególny - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R.
  (Dz.U. 2003, nr 21,  poz 181).


  Leki przeterminowane (dotyczy to również, zgodnie z rozporządzeniem leków
  zepsutych, sfałszowanych) w aptece przechowujemy w sposób szczególny - należy je zabezpieczyć przed możliwością ponownego użycia umieszczając w szczelnym, zamkniętym pojemniku zbiorczym z napisem "DO UNIESZKODLIWIENIA".
  Pojemnik najlepiej umieścić w pomieszczeniu magazynowym w zamkniętej metalowej szafie lub sejfie.

  Czynności związane z utylizacją wyżej wymienionych leków wykonuje osoba odpowiedzialna (przedsiębiorca prowadzący aptekę, kierownik apteki lub magister farmacji przez niego upoważniony).
  Do reprezentowania osoby odpowiedzialnej podczas unieszkodliwiania może zostać udzielony pełnomocnictwo cywilno-prawne innej osobie.

  Osoba odpowiedzialna występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zabezpieczenie produktów leczniczych zawierających środki psychotropowe, odurzające i prekursory grupy I-R, które znajdują się na stanie apteki.
  Do wniosku o zabezpieczenie należy załączyć spis wszystkich pozycji, które wymagają utylizacji z uwzględnieniem:
  1. nazwy handlowej preparatu,
  2. ilość
  3. dawkę
  4. numer serii
  5. datę ważności
  6. numer faktury stanowiącej dowód zakupu,
  7. dostawcę,
  8. datę wystawienia faktury zakupu.
  W odpowiedzi na wniosek apteki o zabezpieczanie produktów leczniczych - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego uzgadnia termin zabezpieczenia z apteką (telefonicznie). Apteka może się zwrócić z wnioskiem o zabezpieczenie do osoby, która wykonuje czynności kontrolne podczas np. planowej kontroli apteki. Zazwyczaj kontrola planowa odbywa się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a przepisy nie określają szczegółowo w jakim terminie po przeterminowaniu się leku powinno dokonać się jego utylizacji.

  Zabezpieczenia leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R, którym upłynął termin ważności inspektor farmaceutyczny dokonuje w obecności osoby odpowiedzialnej. Odbywa się ono przez oklejenie i opieczętowanie pojemnika/kartonika zbiorczego.

  Z przeprowadzonych czynności zabezpieczenia inspektor sporządza protokół w trzech egzemplarzach: dwa pozostają w aptece, jeden egzemplarz protokołu wraz z przeterminowanymi produktami leczniczymi  jest przekazywany przedsiębiorcy który dokona utylizacji (musi posiadać zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art.26 ust.1 ustawy z dnia 1 lutego 2007 r. o odpadach).

  Do zakładu utylizacyjnego zabieramy:
  • przeterminowane, zabezpieczone przez inspektora farmaceutycznego produkty lecznicze,
  • dwa protokoły z zabezpiecznia z aptece,
  • środki na pokrycie kosztów utylizacji,
  • pieczątkę apteki, pieczątkę osoby odpowiedzialnej za przekazanie odpadów do utylizacji.
  Po oddaniu leków do utylizacji otrzymujemy:
  • jeden potwierdzony protokół z zabezpieczenia,
  • oryginał i kopię protokołu unieszkodliwienia,
  • protokół odbioru odpadów,
  • dowód zapłaty za wykonaną utylizację.
  Kopię protokołu unieszkodliwienia przesyłamy do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

  Ostatnią czynnością po zutylizowaniu przeterminowanych leków odurzających, psychotropowych lub prekursorów grupy I-R jest zdjęcie ich ze stanu apteki.


  źródło:
  dziennikustaw.gov.pl
  www.dia.com.pl
  www.katowice.oia.pl/

  poniedziałek, 2 lutego 2015

  Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym.

  Kierownik apteki zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu widocznym dla pacjenta w ekspedycji informacji o zasadach udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym (m.in. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Zasłużonym Dawcom Przeszczepu, inwalidom wojennym i innym.

  Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.  W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  Do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają prawo:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

  Podstawa prawna - art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm): "Art. 47c.

  1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
  3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
  4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
  6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."  źródło: http://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/zasady-udzielania-swiadczen-osobom-szczegolnie-uprawnionym-m-in-zasluzonym-honorowym-dawcom-krwi-zasluzonym-dawcom-przeszczepu-inwalidom-wojennym-i-innym,198.html

  środa, 7 stycznia 2015

  Ovestin i Deca-Durabolin w dystrybucji bezpośredniej Aspen

  Ovestin 0,5mg 15 glob.

  Ovestin 2 mg 30 tabl.

  Ovestin krem 15 ml

  Deca-Durabolin 50mg/ml

  od 2 stycznia 2015 r. wymienione produkty dostępne są WYŁĄCZNIE w dystrybucji bezpośredniej ze składu konsygnacyjnego producenta (Aspen Pharma).  Aspen zajmuje się również dystrybucją preparatów:

  FRAXIPARINE 

  FRAXODI

  ARIXTRA


  email: aspen@pharmadist.com
  INFOLINIA:
  (801) 006376 lub (71) 776 7814
  czynna od pon. do piątku w godz. 8-16

  FAX:
  (71) 776 7815
  czynny 24 godz. na dobę

   Ogólne warunki współpracy oraz wymagane dokumenty dostępne pod tym linkiem.

  AKTUALIZACJA:
  Od 12 lipca 2015 r. zamówienia na produkty firm: Aspen, Astella, Bayer apteki zamawiają obecnie na stronie Pharma Distribution Group:

  Dane do logowania apteka otrzymuje drogą mailową.
  piątek, 2 stycznia 2015

  Lek recepturowy za 8,80 zł

  Od 1 stycznia 2014 r. kwota ryczałtu za lek recepturowy (opłata dla pacjenta) wzrasta z 8,40 zł do 8,80 zł.

   

  Wynika to z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
  Zgodnie z Art. 6 ust. 7 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychOdpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.