czwartek, 13 listopada 2014

Urzędowy Wykaz Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP z dnia 7 listopada 2014 r.

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 7 listopada 2014 r.
Uprzejmie, informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 30 września 2014 r.


Treść Obwieszczenia wraz z załącznikami (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2014 r., poz. 77) znajduje się pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/booktabs.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz