czwartek, 23 października 2014

Nowy wykaz leków refundowanych od 1 listopada 2014 r.

22 października 2014 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie nowego wykazu leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2014 r. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2014 r.

  Minister zdrowia objął refundacją preparaty immunoglobulin o nazwie handlowej Privigen(5 kodów EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych. Tym samym w ramach tego programu lekowego, oprócz produktów leczniczych: Subcuvia (1 kod EAN), Kiovig (6 kodów EAN) i Gammagard S/D (1 kod EAN), ze środków publicznych w terapii dorosłych pacjentów ze zdiagnozowanymi pierwotnymi niedoborami odporności będą finansowane kolejne dwa leki zawierające immunoglobuliny do podawania dożylnego: Ig Vena (3 kody EAN) oraz Privigen (5 kodów EAN). 

żródło informacji:
www.mz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz