poniedziałek, 22 września 2014

Ułatwienia dla pacjentów - nowe rozporządzenie w sprawie recept.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie recept lekarskich wchodzi w życie z dniem 4 października 2014 r.


apteczny...
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem są następujące:
 1. Lekarz może przepisać na jednej recepcie, podając sposób dawkowania ilość leku aż na 120 dni stosowania (dotychczas było to 90 dni).
 2. Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku przekraczałaby ilość przeznaczoną na 120 dni stosowania, to farmaceuta wydaje w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie refundowane,
 3. Na jednej recepcie można wypisać podwójną ilość leku recepturowego.
 4. Na jednej recepcie można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego - w przypadku postaci: maści, kremów, mazideł, past lub żeli do stosowania zewnętrznego.
 5. Osoba uprawniona do wypisywania recept może wystawić: 
 • maksymalnie 12 recept na 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na 1 recepcie można przepisać leku maksymalnie na 120 dni stosowania,
 • w przypadku recept na środki antykoncepcyjne - do 6 recept na na stępujące po sobie okresy stosowania, nie przekraczające 6 miesięcy,
 • 16 recept na leki recepturowe do użytku zewnętrznego (maści, kremy, mazidła, pasty lub żele), na maksymalnie 120 dni stosowania.
Dziennik Ustaw 2014 r., poz. 1239 - Rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich - plik pdf

środa, 17 września 2014

Wirtualny spacer po Muzeum Farmacji we Wrocławiu

Muzeum Farmacji we Wrocławiu jest placówką naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Muzeum mieści się w samym centrum miasta przy ul. Kurzy targ 4 - w odrestaurowanej dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej kamieniczce.

Ekspozycje można podziwiać na 4 kondygnacjach.


apteczny.blogspot.com, apteczny blog, apteczny...

W piwnicy prezentowana jest dawna pracownia alchemika, na parterze - po wejściu do muzeum ukazuje nam się obraz izby ekspedycyjnej renesansowej apteki, ekspozycje na pierwszym pietrze poświęcone są lekowi naturalnemu i prezentacji dawnych narzędzi do produkcji środków leczniczych, na ostatniej kondygnacji zaś prezentowana jest analityczna aparatura pomiarowa, leki syntetyczne i półsyntetyczne.

Kamieniczka mieszcząca się pod tym adresem należała do aptekarza, funkcjonowała w niej apteka od XIII w. (pierwsze wzmianki o aptece pochodzą z ksiąg podatkowych z 1286 r.) aż do lat 50. XX wieku.

Muzeum Farmacji czynne jest od 2011 roku. Wstęp jest wolny.

Dla zwiedzających czynne od wtorku do piątku w godzinach 10-15 (czwartek 12-17).

Oczywiście planuję wizytę od dłuższego czasu, jednak jak dotąd okoliczności czasoprzestrzeni nie były zbyt sprzyjające ;) dlatego bardzo ucieszyła mnie możliwość wirtualnego spaceru po muzeum.


Dzięki google teraz czynne 24h/dobę!
Zobacz!
(za pomocą prawego panelu google można się poruszać po kondygnacjach)
 
Muzeum Farmacji przy ul. Kurzy Targ 4 zaprasza na wirtualny spacer

źródło: http://www.muzeumfarmacji.am.wroc.pl/

sobota, 13 września 2014

Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie MZ z dnia 11 września 2006 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1216 oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 55) w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (link do rozporządzenia).


apteczny blog, apteczny.blogspot.com

Rozporządzenia wchodzi w życie 18 września 2014 r. i wprowadza następujące zmiany:
 • lekarz zapisuje ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej jako sumaryczną ilość podaną w miligramach lub przez podanie słownie ilości jednostek dawkowania i wielkości dawki, czyli poprawne będzie podanie np. sześćdziesiąt miligram clonazepamu = trzydzieści tabletek po dwa miligramy clonazepamu (zapis taki stosowany jest już od jakiegoś czasu przez lekarzy nareszcie znalazł podstawę prawną)
 • lekarz może wypisać ilość środka odurzającego z grupy I-N i substancji psychotropowej z grupy II-P na maksymalnie 90 dni stosowania przez pacjenta,
 • recepta ważna jest 30 dni,
 • lekarz może wystawić łącznie 3 recepty na następujące po sobie okresy stosowania (nie przekraczające łącznie 90 dni stosowania),
 • lekarz wypisujący receptę na ww leki zobowiązany jest podać sposób dawkowania, 
 • "Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." - ten zapis nie do końca zrozumiały, z tego względu, że lekarz zobowiązany jest podać ilość przepisanego środka słownie, a więc dokładnie określić ile leku mamy wydać.
 • lekarz weterynarii może wypisać na recepcie tylko taką ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, która nie przekracza 5-cio krotnej jednorazowej dawki stosowanej u zwierzęcia