środa, 28 maja 2014

Zwrot refundacji z opóźnieniem?

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na swojej stronie komunikat dla aptek w sprawie zmiany weryfikacji komunikatu LEK. Informacja dość istotna, ponieważ wynika z niej, że NFZ ma obecnie aż 2 dni robocze na wygenerowanie komunikatu zwrotnego (weryfikacja komunikatu LEK) od momentu zaimportowania pliku z refundacją w portalu.
Jak będzie to wyglądało w praktyce zobaczymy za kilka dni, ale niestety pozostają obawy, że zwrot refundacji opóźni się o 2 dni.Treść komunikatu: (CZYTAJ DALEJ)
Komunikat dla aptek w sprawie weryfikacji komunikatu LEK z dnia 2014-05-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK. Obowiązek weryfikacji komunikatu wynika wprost z treści ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Dane przekazane przez aptekę, po sprawdzeniu poprawności budowy komunikatu, otrzymają status „trwa weryfikacja komunikatu”. Nowy schemat weryfikacji komunikatu LEK zakłada, że wynik sprawdzenia (komunikat zwrotny) zostanie opublikowany w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od momentu importu pliku. Apteka będzie mogła wystąpić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego w przypadku zakończenia weryfikacji danych we wszystkich przekazanych komunikatach.
Jednocześnie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym sprawdzenia mogą być prezentowane ze statusem „ostrzeżenie” lub „błąd”. W przypadku wystąpienia statusu „ostrzeżenie” apteka zostaje powiadomiona przez Fundusz o potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej przekazanych danych (recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego). Działanie apteki powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodności przekazanych danych.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy przekazać nową („wyższą”) wersję danej realizacji. Status „błąd” oznacza, że apteka przekazała nieprawidłowe dane, które nie zostaną ujęte w projekcie zestawienia zbiorczego.
Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz