wtorek, 29 kwietnia 2014

Masa 1 kropli różnych cieczy


apteczny, apteka, Apteczny Blog


RODZAJ CIECZY
ILOŚĆ KROPLI W 1 GRAMIE
MASA KROPLI (mg)
Aqua purificata
20
50
Ethanolum 95͒
65
15
NALEWKI
Opii simplex tinct.
44
22
Valerianae tinct.
53
19
ROZTWORY ETANOLOWE
Solutio iodi spirituosa
55
18
Nitroglycerini solutio
65
15
ROZTWORY WODNE
Aluminium subaceticum solutum
21
48
Acidum hydrochloricum 10%
21
49
OLEJE
Paraffinum liquidum
45
22
Menthae pip., Thymi, Citri Oleum
51
19
Nicethamidum sol (Cardiamidum sol.)
30
33

czwartek, 24 kwietnia 2014

Nowy wykaz leków refundowanych - od 1 maja 2014 r. (obwieszczenie MZ z dnia 23.04.2014 r. )

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 01.05.2014r.

  • dodanych zostało 117 nowych pozycji
  • usuniętych zostało 46 pozycji
  • dla 712 leków obniżono cenę detaliczną
  • dla 155 produktów podwyższono cenę detaliczną bruttoOpracowanie zmian przez firmę JWC:
http://www.jwc.com.pl/userfiles/file/pobieralnia/jwc_zmiany2014_04_23_obwieszczenie.pdf

Zestawienie opakowań usuniętych z refundacji oraz opakowania o obniżonej cenie urzędowej.

Opracowanie zmian udostępnionych przez DATUM


wtorek, 15 kwietnia 2014

Homeokłótnia...a raczej homeowojna rozpoczęta


Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym uruchomiono kierunek studiów podyplomowych z zakresu homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji. Na kierunku będzie się kształcić 50 osób. Po 2 semestrach i 200 godzinach zajęć i zdanych egzaminach otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie homeopatii.

więcej informacji na stronie:


W mediach głośno teraz o homeopatii: (CZYTAJ DALEJ...)Placebo czyni cuda na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Gazeta Wyborcza.pl)

Na Śląsku rusza filia Hogwartu! (Gazeta Wyborcza.pl)

Śląski Uniwersytet Medyczny chce kształcić specjalistów od homeopatii (tvn.24)

Rozgorzał spór między osobami stosującymi w leczeniu homeopatię i przeciwnikami tej metody leczenia (głównie lekarzami). Najbardziej zagorzałym przeciwnikiem okazuje się być prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz, który w proteście przeciwko nowemu kierunkowi na ŚUM napisał list do minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

"Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz nie kryje oburzenia: Nauczanie homeopatii na renomowanej uczelni jest działaniem na szkodę nie tylko potencjalnych słuchaczy takich studiów, ale także na rzecz wizerunku szkolnictwa wyższego w ogóle.
Swojej decyzji o utworzeniu studiów homeopatycznych dla lekarzy i farmaceutów broni rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki. - Homeopatia jest wykładana na wielu uniwersytetach w Europie, m.in. we Francji, Niemczech czy Austrii - ripostuje rektor i dodaje: - Leki homeopatyczne są dopuszczone do obrotu w naszym kraju decyzją ministra zdrowia."
Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała po raz pierwszy przeciwko używaniu homeopatii jako metody leczenia w roku 2008, kiedy homeopaci wystąpili do ministra zdrowia z pismem o uznanie ich specjalności jako działalności medycznej. NIL powołała się w swoim proteście na Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 57) oraz art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), który nie pozwala lekarzom stosowania metod niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, o niepotwierdzonej skuteczności.
Za taką uważa się homeopatię.

Dyskredytacja homeopatii jest niezgodna z obowiązującym prawem w Polsce. UOKiK zabronił takich praktyk i nałożył m.in. na Naczelną Radę Lekarską karę w wys. 50 tys. zł.

W Europie homeopatia jest wykładana na wydziałach medycznych we Francji ( na siedmiu uczelniach), w Niemczech i Austrii. Francuska Izba Lekarska uznaje oficjalnie praktykę homeopatyczną, a państwo nawet refunduje leki homeopatyczne.


Wojna o homeopatie toczy się na całym świecie:
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9982234/Homeopathy-on-the-NHS-is-mad-says-outgoing-scientific-adviser.html
http://www.1023.org.uk/


Photo źródło: Alamy
wykorzystano:  artykuł Agaty Pustułki"Śląski Uniwersytet Magiczny? Homeopatia:spór lekarzy z uczelnią" (http://www.dziennikzachodni.pl/) oraz "Śląski Uniwersytet Medyczny uruchomił studia podyplomowe z homeopatii" na portalu rynekzdrowia.plponiedziałek, 14 kwietnia 2014

Od 12 lat 3,20...

8 kwietnia 2014 r. na stronach MZ ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych za których wydanie apteka opłaty nie pobiera...

apteczny.blogspot.com


Tak tylko dla przypomnienia:

1. Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję 
leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych 
produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.

oraz"§ 2. Opłaty, o której mowa w § 1, nie pobiera się za wydanie:

1)  środków odurzających,

2) antybiotyków,

3)  produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację „cito” lub inną równoznaczną,jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym."


Wysokość dopłaty za wydanie leków w porze nocnej nie uległa zmianie przez 12 lat. W tym czasie jednak zaszły wielkie zmiany jeśli chodzi o rynek aptek...
Wiele aptek dyżurujących rezygnuje z tego "przywileju" i opłaty nie pobiera wcale. Spotkałam się również z tym że apteki całodobowe konkurując między sobą w większym mieście, rezygnują z niej.
Po co została więc ustalona? Chyba nie po to aby zrekompensować finansowo koszt dyżuru nocnego właścicielom aptek?
Apteki zobligowane przez rady powiatu do dyżurów w mniejszych miejscowościach mają często tylko kilku pacjentów w porze nocnej, lub wcale...

 Linki do rozporządzeń:

poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

28 marca br. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych.

tel: 22 123 98 00

infolinia czynna codziennie od godziny 8 do 20.

z informacji zamieszczonej na stronie NFZ:
"Farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki.
Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o takiej możliwości oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do informacji na ten temat. Wydawanie tańszych odpowiedników leków refundowanych umożliwia pacjentom dostosowanie zleconej przez lekarza farmakoterapii - w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób - do ich możliwości finansowych."

źródło: Ogłoszenia i komunikaty NFZ

wtorek, 1 kwietnia 2014

Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentówNiestety to się zdarza...
...a bo lekarz wypisał nie to na  recepcie co ja biorę teraz,
...oj mąż wykupił nie tą receptę o którą mi chodziło,
...a bo ja tego nie mogę brać, w ulotce pisze przecież(!)
...ja jednak przemyślałam i chciałabym, żeby mi pani dała jednak ten tańszy odpowiednik,
...itd

Sytuacje znane, pacjenci proszą, błagają, grożą...ale fakty są takie:

apteczny.blogspot.com


Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), pacjenci nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zakupionych w aptece.
Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek dopuszczający zwrot jedynie takich leków lub wyrobów medycznych, które były obarczone wadą jakościową lub zostały wydane w sposób niewłaściwy (stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy– Prawo farmaceutyczne). Produkty takie oczywiście powinny być zdjęte ze stanu i zutylizowane.


 Odmienne reguły obowiązują w przypadku zwrotu produktów leczniczych zakupionych w ramach wysyłkowej sprzedaży leków. W takim wypadku pacjent może zwrócić zakupiony lek w terminie 10 dni od dnia jego dostawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz bez podania przyczyny (o czym musi być poinformowany przez aptekę prowadzącą sprzedaż wysyłkową, zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza). Przyznanie pacjentom prawa zwrotu leków sprzedanych drogą wysyłkową niezależnie od przyczyny, jest o tyle uzasadnione, iż takiej sprzedaży, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, podlegać mogą wyłącznie leki wydawane bez przepisu lekarza.

Kwestią dyskusyjną jest też zwrot pozostałych kategorii produktów które mamy w aptekach -  suplementów diety i kosmetyków.źródło:
www.gif.gov.pl
obraz: http://www.informacyjnetablice.pl