czwartek, 13 marca 2014

Refundowane w pełnych opakowaniach!

Poniżej pismo Prezesa NIA do prezesów OIA  w sprawie
wydawania leków refundowanych tylko w pełnych opakowaniach...(...)Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-73/2014

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r.

PREZESI
Okręgowych Izb Aptekarskich

Szanowni Państwo Prezesi!

Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się w pełnych opakowaniach określonych w wykazie produktów refundowanych.

Pacjent ma otrzymać lek z apteki w opakowaniu zatwierdzonym w procesie dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu oraz ma otrzymać lek oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.
Rozporządzenie dopuszcza wyjątek w odniesieniu do enumeratywnie wymienionych leków takich jak:
  •  antybiotyki do stosowania wewnętrznego,
  •  leki przepisane w postaciach parenteralnych, 
  •  leki posiadające kategorię dostępności „Rpw" albo  
  • leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz 
  •  zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
z zastrzeżeniem jednak, że dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie. Podział wymienionych wyżej leków jest możliwy jedynie pod warunkiem, że nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki. Osoba wydająca lek musi uwzględnić, aby wydawana ilość leku w opakowaniu bezpośrednim w wyniku podziału była maksymalnie zbliżona do ilości określonej na recepcie, jednak nie większa niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz