czwartek, 27 marca 2014

Paracetamol Farmina - można w końcu sprzedać...

Paracetamol Farmina czopki 50 mg (seria 34003) po PÓŁ ROKU przeleżenia w stanie "niewiadomocoznimzrobić"(sprzedać nie można bo wycofany, zwrócić nie można bo hurt nie przyjmuje bo decyzja zaskarżona) został przywrócony do obrotu. Wszystko przez to, że GIF nie wydał decyzji w trybie natychmiastowej wykonalności, bo produkt nie zagrażał życiu i zdrowiu pacjentów.
Ponowne badania Narodowego Instytutu Leków wykonane na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wykazały, że produkt spełnia jednak wszystkie wymagania jakościowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz