piątek, 28 marca 2014

Olodaterol (Striverdi Respimat) ß2 mimetyk do stosowania raz dziennie

Nowy, dawkowany raz na dobę lek rozszerzający oskrzela, dopuszczony do stosowania w leczeniu podtrzymującym obturacji dróg oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną  chorobę płuc (POChP), z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i/lub rozedmą.
Stworzony przez firmę Boehringer Ingelheim lek pod nazwą Striverdi Respimat (roztwór do inhalacji 2,5 mcg/dawkę) został zarejestrowany w Polsce w lutym 2014 r. Nie posiada jeszcze rejestracji w leczeniu astmy.


Działania niepożądane ujawnione w badaniach klinicznych są rzadkie i o łagodnym nasileniu, dotyczą około 1% pacjentów leczonych olodaterolem. Należą do nich zapalenie nosogardła, zawroty głowy, wysypka. Działanie niepożądane wynikające z mechanizmu działania leku - tachykardia, nadciśnienie, hipokaliemia.

Olodaterol jest wysoce selektywnym (88% aktywności wewnętrznej) długo działającym agonistą receptora ß2 adrenergicznego. Selektywność w stosunku do receptora ß2 adrenergicznego jest wyższa niż dotychczas stosowanych leków - formoterolu i salmeterolu.


Cząsteczka olodaterolu pozostaje związana z receptorem ß2 adrenergicznym przez kilka godzin. Okres półtrwania leku wynosi 17,8 godzimy, co pozwala na stosowanie leku raz na dobę. Co oczywście przekłada się na wygodę stosowania przez pacjenta (obecnie stosowane ß2mimetyki aby zachować ciągłość działania muszą być podawane od dwóch razy na dobę - formoterol i salmeterol do kilku razy dziennie - salbutamol, fenoterol).

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych nie zamieszczono jeszcze pliku z charakterystyka dla nowo zarejestrowanego preparatu.


żródła:
http://pulsmedycyny.pl/2989701,43930,zielone-swiatlo-dla-olodaterolu
http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2013/18_october_2013_olodaterol.html
http://czasopisma.viamedica.pl/pap/article/viewFile/27520/22184
grafika - striverdi.nl, wikipedia

czwartek, 27 marca 2014

Paracetamol Farmina - można w końcu sprzedać...

Paracetamol Farmina czopki 50 mg (seria 34003) po PÓŁ ROKU przeleżenia w stanie "niewiadomocoznimzrobić"(sprzedać nie można bo wycofany, zwrócić nie można bo hurt nie przyjmuje bo decyzja zaskarżona) został przywrócony do obrotu. Wszystko przez to, że GIF nie wydał decyzji w trybie natychmiastowej wykonalności, bo produkt nie zagrażał życiu i zdrowiu pacjentów.
Ponowne badania Narodowego Instytutu Leków wykonane na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wykazały, że produkt spełnia jednak wszystkie wymagania jakościowe.

wtorek, 25 marca 2014

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 2014

Ukazał się nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM MINISTRA ZDROWIA w dniu 18.03.2014 r.)

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, z 2012 r. poz. 95 oraz z 2013 r. poz. 1245) ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r., stanowiący załączniki 1 – 6 do niniejszego obwieszczenia.


Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczy
Grzegorz Cessak

wtorek, 18 marca 2014

Medibase pomoże nam w pracy?

Czym jest Medibase? Jest to system wspomagania decyzji lekarskich w kwestiach interakcji oraz działań niepożądanych leków. System oferuje najbardziej zaawansowane i bogate bazy leków w Polsce przygotowane przez specjalistów w zakresie farmakologii i interakcji leków.
Według twórców, system ma za zadanie usprawnić pracę lekarzy ordynujących leki i farmaceutów oraz zwiększyć bezpieczeństwo polskich pacjentów.
System Medibase działa już (...)

od wielu lat w szpitalach oraz placówkach opieki zdrowotnej w USA a także w krajach Europy Zachodniej.
Do Polski wprowadza go Nickel Technology Park Poznań (NTPP).
System składa się z pięciu baz leków:
 1. SFINX - baza ponad 12 000 interakcji leków dostosowana do potrzeb lekarzy wszystkich specjalizacji oraz farmaceutów, zawiera informacje o niebezpiecznych interakcjach oraz rekomendacje kliniczne,
 2. PHARAO - baza 1 400 leków powodujących 9 najważniejszych klinicznie działań niepożądanych (działanie antycholinergiczne, wydłużenie odcinka QT,  ospałość, wpływ na ciśnienie ortostatyczne, omdlenia, nefrotoksyczność, ryzyko napadów/drgawek, ryzyko krwawień, wyzyko zaparć i działanie serotoninergiczne),
 3. GRAVBASE - baza 100 leków przeznaczonych dla kobiet w ciąży
 4. RENBASE - baza 1000 leków stosowanych w schorzeniach nerek, zawiera rekomendacje leków oraz modyfikacje dawek w przypadku niewydolności nerek i u pacjentów dializowanych,
 5. LACTBASE - baza 1000 leków przeznaczonych dla kobiet w okresie karmienia piersią, 
Wszystkie bazy aktualizowane są kwartalnie. Są spójne z polskimi nazwami leków, zawierają polskie nazwy substancji czynnej oraz nazwy handlowe. możliwe jest wyszukiwanie za pomoca numerów CAS, kodów ATC.

Według amerykańskich danych interakcje leków są 5-tą co do częstości przyczyną śmierci. Z powodu interakcji leków, będących skutkiem nieodpowiednio dobranej farmakoterapii, w USA umiera rocznie 100 tys. osób.

Możliwość korzystania z takiej bazy w codziennej pracy jest potrzebne. Ale jeszcze bardziej potrzebne jest abyśmy my, jako farmaceuci mogli mieć rzeczywisty wpływ na farmakoterapię pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem unikania interakcji...
Obecnie wszyscy wiemy niestety jak to wygląda w codziennej praktyce :(

Wykorzystano:
 http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/NTPP-wprowadza-na-polski-rynek-system-Medibase,139250,6.html
 http://medibase.pl/
 http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/180571#.UyiAgs6wRqQponiedziałek, 17 marca 2014

2014.03.14 Jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich

14 marca 2014 r ukazało się obwieszczenie MZ z dnia 23.12.2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich... uwzględnia zasady realizacji recept transgranicznych.
Link do obwieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000031901.pdf


piątek, 14 marca 2014

Rutinoscorbin wycofany

Decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego. Niedotrzymanie standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej...
Wykaz wszystkich wycofanych serii leku dostępny w decyzcji GIF 
czwartek, 13 marca 2014

Refundowane w pełnych opakowaniach!

Poniżej pismo Prezesa NIA do prezesów OIA  w sprawie
wydawania leków refundowanych tylko w pełnych opakowaniach...(...)Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-73/2014

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r.

PREZESI
Okręgowych Izb Aptekarskich

Szanowni Państwo Prezesi!

Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się w pełnych opakowaniach określonych w wykazie produktów refundowanych.

Pacjent ma otrzymać lek z apteki w opakowaniu zatwierdzonym w procesie dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu oraz ma otrzymać lek oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.
Rozporządzenie dopuszcza wyjątek w odniesieniu do enumeratywnie wymienionych leków takich jak:
 •  antybiotyki do stosowania wewnętrznego,
 •  leki przepisane w postaciach parenteralnych, 
 •  leki posiadające kategorię dostępności „Rpw" albo  
 • leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz 
 •  zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
z zastrzeżeniem jednak, że dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie. Podział wymienionych wyżej leków jest możliwy jedynie pod warunkiem, że nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki. Osoba wydająca lek musi uwzględnić, aby wydawana ilość leku w opakowaniu bezpośrednim w wyniku podziału była maksymalnie zbliżona do ilości określonej na recepcie, jednak nie większa niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz

Dystrybucja bezpośrednia preparatów Fostex i Atimos

W związku z problemami z dostępnością w hurtowniach preparatów Fostex i Atimos - Chiesi Farmaceuticals uruchamia kanał sprzedaży interwencyjnej.
Sprzedaż wymienionych preparatów będzie odbywała się (...)
w 2 kanałach dystrybucji:
 • kanał podstawowy - kontakt z hurtownią
 • kanał interwencyjny - zamówienia drogą mailową:
zamow.chiesi@chiesi.com
Proces realizacji zamówienia przez kanał interwencyjny następuje w przypadku braku leku Fostex/Atimos w kanale podstawowym.

Kontakt telefoniczny pod nr tel.:
22 1010 404
infolinia czynna:
poniedziałek -piątek w godzinach 8.00-16.00


fot. źródło chiesi.pl

wtorek, 11 marca 2014

Xtandi (enzalutamid)

Nowe rejestracje w Polsce.

Xtandi (Enzalutamid) 
dawka 40 mg
podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Astellas PharmaEnzalutamid daje nadzieję pacjentom chorującym na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami, u których stosowano docetaksel i nastąpiła progresja choroby.

Rak gruczołu krokowego jest nowotworem hormonozależnym. Jego leczenie polega przede wszystkim na eliminacji androgenów z organizmu chorego.

Enzalutamid jest silnym inhibitorem przekazywania sygnałów przez receptor androgenowy. Kompetytywnie blokuje wiązanie się androgenów z receptorem androgenowym, blokuje przemieszczanie się aktywnego receptora do jądra komórkowegooraz wiązanie aktywnego receptora androgenowego z DNA nawet w przypadku nadekspresji redeptorów androgenowych oraz w raku prostaty opornym na leczenie antyandrogenami.

Charakterystyka Produktu Leczniczego - Xtandi (Enzalutamid), Astellas