piątek, 28 lutego 2014

NFZ przypomina...

Na stronach Dolnośląskiego Oddziału NFZ ukazał się komunikat dla aptek w sprawie art. 44 Ustawy o refundacji.
Przypomnienie o tym, że osoba wydająca lek MA OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA PACJENTA O ZAMIENNIKU...Komunikat dla aptek w sprawie art. 44 Ustawy o refundacji
z dnia 2014-02-27

   
Dolnośląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 z późn.zm.):
„1. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.
2. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.”
Powyższe oznacza, że farmaceuta/technik farmacji jest zobowiązany przez przytoczone przepisy prawa do poinformowania pacjenta o zamienniku.
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia może wyciągnąć wobec apteki konsekwencje prawne, zgodnie z § 6 ust. 2 podpisanej przez aptekę umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (nałożyć karę umowną).

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych
  WGL, tel. 71 79 79 141

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz