czwartek, 2 stycznia 2014

Zmiany w zasadach wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w roku 2014

Od 1 stycznia 2014 r obowiązują nowe zasady realizacji zleceń na podstawie podpisanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031


Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w  refundowane wyroby  medyczne, w tym:
nowe nazewnictwo, nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.

PRZY REALIZACJI ZLECEŃ NA PIELUCHOMAJTKI I WKŁADKI ANATOMICZNE
wprowadzone zostały następujące kody:
1.        wszystkie kody z grupy 9244 zostają zastąpione literą alfabetu P i liczbą porządkową 100 - dla tej grupy pacjentowi przysługuje zaopatrzenie bezpłatnie do limitu ceny 77 zł, na cały asortyment (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne) a nie jak wcześniej tylko na pieluchy anatomiczne

2.        wszystkie kody z  grupy 9245 zostają zastąpione literą alfabetu P  i liczbą porządkową 101 dla tej grupy pacjentowi przysługuje 70% refundacji do  limitu ceny 90 zł na cały asortyment (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne).

 W związku z powyższymi zmianami i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, celem ich wdrożenia od początku roku.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie powinno być realizowane na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń, ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 
Od dnia 1 lipca 2014 r będzie obowiązywał nowy druk zlecenia.
Informacje o zmianach zostały zamieszczone również na stronie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: http://www.nfz-wroclaw.pl/ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz