sobota, 7 grudnia 2013

witamina A w formie olejowej do receptury - Pharma Cosmetic

Firma Pharma Cosmetic wprowadziła do obrotu olejową formę witaminy A. (źródło http://www.pharma-cosmetic.com.pl/)

Pojęcie witaminy A stosuje się jako zbiorczą nazwę dla kilku substancji charakteryzujących się bardzo podobną budową chemiczną z grupy retinoidów. Wśród nich wymienia się trans-retinol (akseroftol) /(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol/ – jako formę alkoholu, retinal (klasyfikowany jako „witamina A1”) – jako fomę aldehydu, kwas retynowy, czyli tretynoina /kwas (E)-3,7-dimetylo-9-(2,6,6-trimetylo-1-cycloneksen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenowy/ – jako formę kwasową. Określenia „prowitamina A” używa się w stosunku do wszystkich karotenoidów i ich wielu możliwych pochodnych, m.in. β-apokarotenoli.
Aktywność witaminy A określa się w jednostkach międzynarodowych (pol. j.m. bądź ang. IU). Za jedną j.m. witaminy A przyjęto biologiczną aktywność 0,3 µg - witaminy A, 0,34 µg - octanu witaminy A, 0,5 µg – palmitynianu witaminy A bądź 0,6 µg - β-karotenu.

Surowiec farmaceutyczny Witamina A Palmitynian retinolu 1,0 MIU/g jest koncentratem olejowym przygotowanym z syntetycznego estru retynolu po rozcieńczeniu odpowiednimolejem tłustym. (opis wg Ph. Eur.).

W skład surowca farmaceutycznego Witamina A palmitynian retinolu 1,0 MIU/g wchodzi jedynie dl-α-tokoferol (jako stabilizator) oraz olej arachidowy, nie ma natomiast zbędnych dla leku recepturowego substancji pomocniczych takich jak konserwanty, emulgatory, lub aromaty.

Składniki dotychczas stosowanych w recepturze aptecznej wodnych solubilizatów witaminy A w dużym rozcieńczeniu - 45 000 - 50 000 j.m. / ml bardzo obniżały jakość i trwałość wytwarzanych z ich użyciem leków recepturowych – zwłaszcza preparatów ginekologicznych (gałki dopochwowe), dermatologicznych (maści i kremy) oraz okulistycznych (maści i krople do oczu)!

Witamina A w postaci surowca farmaceutycznego jest pioniersko wprowadzonym, pierwszym w Polsce tego typu preparatem ! Postać koncentratu w opakowaniu z umieszczonym wewnętrznym kroplomierzem pionowym zapewnia łatwą i wygodną formę dozowania w niewielkich ilościach.

Bardzo często spotykanym problemem było łączenie fazy wodnej (np. Aqua purificata czy 3% sol. Acidi borici), euceryny oraz witaminy A dostępnej dotychczas jedynie w formie silnie rozcieńczonego solubilizatu! Obecność przeciwstawnych emulgatorów w solubilizacie witaminy A oraz euceryny powoduje wiele komplikacji (wydzielanie się fazy wodnej). Zmuszało to adepta farmacji do konieczności „ratowania” sytuacji częściową zmianą podłoża (dodatek lanoliny bądź lekobazy) lub całkowitą zmianą podłoża (wyeliminowanie euceryny) bądź pominięciem z przepisanego składu receptury fazy wodnej - wody, roztworu kwasu borowego lub innych roztworów substancji leczniczych !
Firma Pharma Cosmetisc wprowadziła do receptury aptecznej nową formę witaminy A - olejową.
Warto się zapoznać: (żródło


Zastosowanie w recepturze aptecznej surowca farmaceutycznego: Witamina A Palmitynian retinolu 1 MIU/g umożliwia:

wyeliminowanie tzw. niezgodności często spotykanych w przygotowaniu leków recepturowych zawierających witaminę A,
uzyskanie preparatów o znacznie lepszej jakości – szczególnie ze względu na brak substancji pomocniczych, w tym konserwantów,
użycie 20-krotnie mniejszej ilości surowca farmaceutycznego w porównaniu z dotychczas stosowanym wodnym solubilizatem witaminy A,
w przypadku specyficznych jednostek chorobowych bezproblemowe wytwarzanie leków recepturowych z większą zawartością j.m. witaminy A – dotychczas niemożliwych do wykonania ze względu na brak surowca w postaci „pro receptura”,
wykonanie leku recepturowego podlegającego refundacji (surowiec farmaceutyczny Witamina A Plamityninan retinolu 1,0 MIU/g posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP).

Surowca nie wolno stosować miejscowo w formie nieprzetworzonej!

Surowca tego nie można zażywać doustnie w formie nieprzetworzonej!

W zakresie receptury aptecznej wytwarza się przeważnie preparaty do stosowania miejscowego (pro usu externo) w zakresie stężeń 10 000 j.m./100 g – 200 000 j.m./100 g ; niekiedy (w uzasadnionych wskazaniach dermatologicznych) w zakrersie stężeń do 1 000 000 j.m. / 100 g. Wytwarza się maści (unguenta), kremy (cremores), pasty (pasta), mazidła (linimenta), w tym mazidła olejowe (olimenta), emulsje (emulsiones), woskowce (cerata), mleczka - balsamy (lotiones) i inne. W postaciach leku okulistycznych (pro usu ophtalmico), od 250 j.m./ 1 g do 1 000 j.m. / 1 g

W postaciach leku ginekologicznych (globuli vaginales) w dawce 5000 j.m. – 10 000 j.m./ globulkę

Witamina A Palmitynian retinolu 1 MIU/g może być z powidzeniem łączony w wielu kombinowanych zestawieniach recepturowych. Swobodnie łączy się z podłożami tłuszczowymi, mineralnymi i roślinnymi (Cera alba, Cera flava, Cetaceum, Ceresinum, Paraffinum solidum et liquidum, Olea pingua, Lanolinum, Vaselinum album, Vaselinum flavum et hydrophylicum, Ung. Cholesteroli) jak i uwodnionymi (Eucerinum cum aqua, Lekobaza et Lekobaza Lux). Nie powoduje niezgodności z u w o d n i o n ą euceryną!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz