środa, 5 lipca 2017

Dystrybucja preparatu EMLA

Od dnia 1 lipca 2017 r. produkt Emla jest dystrybuowany przez firmę Aspen Pharma. Dotyczy to produktów:

  • Emla krem 30g
  • Emla krem 5g
  • Emla plaster 25mg+25mg 2szt.
Zamówienia można składać:

wtorek, 20 czerwca 2017

Azopt krople - braki w hurtowniach - dystrybucja bezpośrenia

Od ponad miesiąca apteki maja problemy z zamówieniem w hurtowniach preparatu Azopt- krople do oczu 10mg/ml (podmiot odpowiedzialny Alcon).


Preparat ten jest od niedawna można zamawiać w telemarketingu dla produktów Novartis.
 tel. 801-006-333

zamówienia można składać drogą mailową na adres:

novartis@contactpharm.pl

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Od 25 czerwca 2017r.- nowe zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

 
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim trzech zasadniczych kwestii:
1)  ograniczenia kręgu podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ...

piątek, 12 maja 2017

Lista deficytów na dzień 2017.05.15

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z 11 maja 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa lista zawiera 187 pozycji. Nowe deficyty to: Depo-Medrol, Diprophos, Gentamicin WZF krople, Infatrini Peptisorb.

poniedziałek, 1 maja 2017

Nowa lista leków refundowanych od 1 maja 2017, nowa lista darmowych leków dla seniorów

Opublikowano obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2017 r.Na majowej liście pojawiły się 44 nowe pozycje, 6 zostało usuniętych.
Nowy wykaz leków darmowych dla osób, które ukończyły 75 r.ż. został rozszerzony m.in. o kolejne preparaty stosowane w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia. Refundowany zostanie lek z substancją złożoną zawierający lewodopę i karbidopę, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona.  

Lista leków 75+ od 1 maja 2017 r. (do pobrania w formie pliku pdf)

Do listy dopisano następujące pozycje:

niedziela, 30 kwietnia 2017

Komunikat NFZ - jednoskładnikowe i wieloskładnikowe surowce farmaceutczne nie są lekami recepturowymi

Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia popartym opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej informuje, że:
nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, niezależnie od wydanej pacjentowi ilości leku.

W rozumieniu Prawa farmaceutycznego1) lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii. Zgodnie z  ustawą o refundacji2), lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej,  przygotowany z surowców farmaceutycznych, lub z leków gotowych dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, jest wydawany świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.
Mając na uwadze powyższe Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że sporządzenie leku na podstawie składu określonego na  recepcie lub według receptury zawartej w Farmakopei Polskiej, będzie podlegało refundacji ze środków publicznych po spełnieniu warunków określonych powyżej.
Natomiast wydawanie jednoskładnikowych (np. balsam peruwiański, wazelina biała) oraz wieloskładnikowych (np. maść cholesterolowa, gotowe mieszanki ziół) surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego części w opakowaniu własnym apteki, nie będzie traktowane jako wykonanie leku recepturowego, ale jako sprzedaż gotowego surowca farmaceutycznego lub sporządzenie fasunku aptecznego, które nie podlega refundacji ze środków publicznych.

źródło:http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-nfz-w-sprawie-sprzedazy-jednoskladnikowych-oraz-wieloskladnikowych-surowcow-farmaceutycznych-w-aptekach,6989.html

piątek, 14 kwietnia 2017

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych - na dzień 1 stycznia 2017 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 stycznia 2017 r.Wykaz do pobrania w formacie pdf poniżej:
 

Urzędowy Wykaz Produktów

Leczniczych 2017


Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 220 produktów.
Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 2 339 produktów.
Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 640 produktów.
Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 406 produktów.
Załącznik Nr 5 i 6 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 343 produktów.