niedziela, 18 listopada 2018

Rozporządzenie MZ z 12 pażdziernika 2018 r. - nowy wzór zapotrzebowania, jak realizować zapotrzebowania i recepty

Nowe rozporządzenie z dnia 12 października 2018r. określa:
  1. Sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem"
  2. Sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego;
  3. Sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
  4. Wzór zapotrzebowania;
  5. Sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań.


REALIZACJA ZAPOTRZEBOWANIA:

  1. Sprawdzenia prawidłowości wystawienia zapotrzebowania,

wtorek, 17 kwietnia 2018

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych - na dzień 1 stycznia 2018 r.

16 kwietnia 2018 r. na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja  Grzegorza Cessaka Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o następującej treści:Informacja Prezesa Urzędu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane

czwartek, 5 kwietnia 2018

Refundacja środków absorpcyjnych dla pacjentów z "Ustawy za życiem".

W dniu 28-03-2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja dotycząca nowej interpretacji wyliczania kwot refundacji i odpłatności pacjenta w przypadku refundacji środków chłonnych dla pacjentów objętych „Ustawą za życiem”, czyli 47DN:

Nowelizacja rozporządzenia zwiększyła limit ilościowy na środki absorpcyjne (pieluchomajtki)  z „do 60 sztuk” na „do 90 sztuk”.


 Minister Łukasz Szumowski wskazuje, że w przypadku, gdy osoba, której przysługują uprawnienia wynikające z „Ustawy za życiem” potrzebuje większej liczby wyrobów medycznych przysługujących miesięcznie, przyjąć należy, że takiej uprawnionej osobie przysługuje  zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.

W związku z tym, jeżeli pacjent

sobota, 10 marca 2018

Szkolenia ciągłe - nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

8 marca 2018 r. ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń ciągłych farmaceutów
Nowe rozporządzenie określa ramowy program szkoleń ciągłych, zakres oraz formy zdobywania wiedzy w ramach szkolenia ciągłego, sposób odbywania szkolenia

czwartek, 15 lutego 2018

Zmiana limitu zaopatrzenia z 60 do 90 szt. na miesiąc

3 marca 2018 r. wejdzie w życie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia polegają na zwiększeniu limitu m.in. na wyroby absorbcyjne. Limit został zwiększony z 60 do 90 na miesiąc.
Rozporządzenie nie zmienia limitu finansowania wyrobów medycznych. Będzie obowiązywał jak obecnie - 90zł dla kodu P.101 i 77 zł dla kodu P.100.

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Zamówienia na leki Prolia, Neupogen, Neulasta

Zamówienia na leki:
  • Prolia (Denozumab) 60mg/1ml 1 amp.-strz.
  • Neupogen (Filgrastimum)inj. 300mcg/1ml 5 fiol.
  • Neulasta (Pegfilgrastim) rozt.d/wstrz. 6mg/0,6ml 1 amp.-strz.

infolinia: 71 721 57 00

Apteki są zobligowane do...

piątek, 19 stycznia 2018

Nowa lista deficytów - styczeń 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.środa, 17 stycznia 2018

Fostex z licznikiem dawek

Od stycznia 2018 r. dostępny jest nowy inhalator leku Fostex. Wyposażony został w licznik dawek.
Przy wydawaniu leku, najlepiej poinformować o tym pacjenta oraz zaznaczyć, że gdy licznik inhalatora wskazuje 20, pacjent powinien zaopatrzyć się w nowy inhalator.

www.apteczny.info

Dla wielkości opakowania 180 dawek, za każdym razem, gdy pacjent naciska

sobota, 13 stycznia 2018

Amorolak i Loceryl - skuteczne leczenie grzybicy paznokci bez recepty.

Chociaż zima prawdopodobnie jeszcze potrwa, coraz więcej pacjentów przygląda się swoim dłoniom, stopom i pyta o możliwości leczenia grzybicy paznokci.Oprócz dostępnych do tej pory bez recepty lakierów z cyklopiroksem i jego pochodnymi (Pirolam, Oliprox),teraz możemy polecić pacjentom bez recepty lakiery z amolorfiną. Od czerwca 2017 r. dostępny bez recepty jest Amorolak, natomiast od 15 stycznia 2018 r. pacjentowi możemy

wtorek, 2 stycznia 2018

Do apteki z torbą na zakupy

Sprawy idą zdecydowanie w dobrym kierunku. Wprowadzenie obowiązkowej opłaty recyklingowej w handlu detalicznym oraz hurtowym powinno być wprowadzone dawno temu. Jeszcze lepszym rozwiązaniem dla naszego środowiska byłby całkowity zakaz wprowadzania do obrotu toreb foliowych, na to jednak przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.
Rozkład reklamówek plastikowych w zależności od typu jest bardzo długi i wynosi 100 -1000 lat. W oceanach do 2050 roku według ekologów będzie pływało więcej śmieci niż ryb.


Czy wprowadzenie opłaty recyklingowej zmniejszy zapotrzebowanie na torby foliowe?